Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktiga faktorer för att minska arbetsrelaterad ohälsa. Därför borde arbetsgivare kontinuerligt arbeta för att minska riskerna för detta genom att fokusera på arbetsmiljön på arbetsplatsen. Dessutom finns det miljoner att spara i att fokusera på medarbetares hälsa. 

Vikten av att göra arbetsplatsen till en plats där medarbetare mår bra blir allt tydligare. Genom att arbeta med både den fysiska och psykosociala miljön är avgörande för att få mindre sjukskrivningar, ett längre arbetsliv och bättre produktivitet på arbetet och en bättre ekonomiskt hållbar plan i samhället. Om arbetsgivare investerar i medarbetares hälsa kan miljontals kronor i sjukfrånvaro sparas. Detta visar en rapport från fackförbundet Vision som gjort en studie om investeringar i arbetsmiljö och hälsa i Värmland, skriver Sveriges Radio i en artikel.

Den fysiska arbetsmiljön viktigare än tidigare trottoffice

Att hela tiden försöka förbättra den fysiska arbetsmiljön är viktigare än man tidigare trott. Städning av verksamhetens lokaler och kontor gör att medarbetare arbetar bättre och håller sig friskare, samtidigt som det blir mer organiserat i allmänhet, läs mer om lokalvård på kundia.com. Ordning och städning kan ibland förbises av arbetsgivare, och det är viktigt att man som medarbetare ställer krav på den fysiska miljön på arbetsplatsen. Det ska vara rent, finns rätt utrustning och material samt finnas platser för varje medarbetare där hen kan arbeta ostört.

Måste kontinuerligt arbeta för trivsel på jobbet

I en artikel från DN kan man läsa om fackets rapport som behandlar arbetsgivares fokus på trivsel på jobbet. Enligt facket måste detta bli bättre, eftersom trivsel på jobbet leder till färre sjukskrivingar, mindre stress, möjligheter till att jobba längre i livet och bättre arbetsinsatser. Att trivas på jobbet är således väldigt viktigt, men är tyvärr något som många arbetsgivare lägger över på medarbetarna. I själva verkar handlar det om att ledningen hela tiden måste arbeta aktivt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Detta är en av samhällets stora utmaningar, och något som Arbetsmiljöverket hela tiden jobbar för. Vår tid har fört med sig en stor ökning av arbetsrelaterade sjukdomar som orsakats av fysisk psykosocial arbetsmiljö, vilket verkligen måste tas på allvar.

Att få till en snygg och hälsosam miljö på jobbet är inte det lättaste alla gånger. Sitter man i ett kontorslandskap blir det lätt bullrigt och stökigt och man kan få både svårt att koncentrera sig och huvudvärk av allt som händer runt omkring en. Man presterar helt enkelt inte lika bra på ett högljutt och kaotiskt kontor som på ett ljuddämpat och lugnt.

Ta tag i kaoset

Känner man igen sig i det stökiga är det dags att fixa skärmväggar till kontoret. Det kan kännas som en ganska tråkig grej, men det kan förändra mycket. Inte minst kan det göra kontoret snyggare, tro det eller ej. Att se det som en inredningsdetalj istället för ett ont måste för hälsans skull gör det inte bara roligare utan ännu mer funktionellt. Dessutom är bristen på skärmväggar något som många stör sig på och en enkel sak att rätta till.

”Störande ljud är en bortglömd arbetsmiljöfråga. Regelverken är alldeles för svaga”, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund (HRF) som beställt rapporten, i ett pressmeddelande.

Drygt 1 100 medlemmar vid fem fackliga organisationer har tillfrågats. 44 procent av dem uppger att de, ofta eller ibland, har svårt att höra vad andra säger på jobbet.

Det är ljud som skapas av andra människor som stör mest. Knappande tangentbord, skrapande stolar, ringande telefoner – och så allt prat. Särskilt stort är problemet bland dem som arbetar på skolor och förskolor.

HRF har också granskat kaféer och restauranger. Här uppger 51 procent av de tillfrågade att de ofta eller ibland har svårt att höra och samtala. (Läs hela artikeln här).

Det är alltså ett omfattande problem som man verkligen bör ta tag i. Är det inte du som har ansvaret över inredning och/eller miljöfrågor på din arbetsplats så prata med den som har det. Att störas av kollegor och allt runt omkring en är varken bra för dig och ditt välmående eller för prestationsförmågan. Två frågor som borde vara väldigt angelägna för alla arbetsgivare. Är det något som inte fungerar måste det fixas till, och ju snabbare det händer desto bättre. Kämpa för en bra och snygg arbetsplats!

Att få klart dagsljus är något som är väldigt viktigt för människans överlevande. Dessvärre kan det vintertid inte vara så lätt med grå himmel och små fönster, eller inga alls, på jobbet. Hemma är det lättare att bestämma över sina fönster och lampor, men det är inte varje dag man har möjligheten att vara hemma under de timmar det är ljust på vintern. En del arbetsgivare tycker det är en börda med stora, fina fönster som gör att kontoret badar i ljus, men om man installerar underhållsfria fönster försvinner genast det problemet, både underhållningskostnaden och orosmomentet. Istället får man ett ljust kontor, och även om himlen är grå blir själva grundljuset i lokalerna bättre. Väldigt effektivt för den vintertrötta kontorsarbetaren eller cafébiträdet. Om man inte har någon som helst möjlighet till ett fönsterbyte kan man installera speciella lampor med så kallat himmelsljus.

Fejkad himmel

På en del arbetsplatser har man gått så långt att man, istället för gamla vanliga lysrör i taket, installerat ”biologiskt” ljus som är svalare och mer blåaktigt än vanliga. Idén med dessa lampor är att få samma blåaktiga ton som himmelsljus har. Eftersom man nästan aldrig får det ljuset vintertid stannar kroppen som i en dvala och blir inte pigg på samma sätt som på sommaren, något som påverkar det dagliga arbetet och måendet negativt. På dn.se står det:

“Först de senaste tio åren har forskarna på allvar börjat förstå vikten av ljusets effekt på människokroppen. Som förmågan att uppta D-vitamin, och hur ljuset påverkar kroppens dygnsrytm och immunförsvar. Hormonproduktionen är mest känslig för blått ljus, som hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. Därför är det bra med ett lite kallare, blåare ljus under arbetsdagen, medan varmare och gulare ljus kan hjälpa oss att varva ned till kvällen. Men bristen på himmelsljus eller liknande blå strålning under vintern gör att melatoninproduktionen inte stannar av och kroppen fortsätter att vara i viloläge, vilket bland annat kan leda till ett försvagat immunförsvar”.

Det finns alltså små knep man kan ta till om man vill ha sommar året om på jobbet. Rätt sorts ljus innebär piggare anställda som presterar avsevärt bättre, och mår bättre.