Både fysisk och psykosocial arbetsmiljö är viktiga faktorer för att minska arbetsrelaterad ohälsa. Därför borde arbetsgivare kontinuerligt arbeta för att minska riskerna för detta genom att fokusera på arbetsmiljön på arbetsplatsen. Dessutom finns det miljoner att spara i att fokusera på medarbetares hälsa. 

Vikten av att göra arbetsplatsen till en plats där medarbetare mår bra blir allt tydligare. Genom att arbeta med både den fysiska och psykosociala miljön är avgörande för att få mindre sjukskrivningar, ett längre arbetsliv och bättre produktivitet på arbetet och en bättre ekonomiskt hållbar plan i samhället. Om arbetsgivare investerar i medarbetares hälsa kan miljontals kronor i sjukfrånvaro sparas. Detta visar en rapport från fackförbundet Vision som gjort en studie om investeringar i arbetsmiljö och hälsa i Värmland, skriver Sveriges Radio i en artikel.

Den fysiska arbetsmiljön viktigare än tidigare trottoffice

Att hela tiden försöka förbättra den fysiska arbetsmiljön är viktigare än man tidigare trott. Städning av verksamhetens lokaler och kontor gör att medarbetare arbetar bättre och håller sig friskare, samtidigt som det blir mer organiserat i allmänhet, läs mer om lokalvård på kundia.com. Ordning och städning kan ibland förbises av arbetsgivare, och det är viktigt att man som medarbetare ställer krav på den fysiska miljön på arbetsplatsen. Det ska vara rent, finns rätt utrustning och material samt finnas platser för varje medarbetare där hen kan arbeta ostört.

Måste kontinuerligt arbeta för trivsel på jobbet

I en artikel från DN kan man läsa om fackets rapport som behandlar arbetsgivares fokus på trivsel på jobbet. Enligt facket måste detta bli bättre, eftersom trivsel på jobbet leder till färre sjukskrivingar, mindre stress, möjligheter till att jobba längre i livet och bättre arbetsinsatser. Att trivas på jobbet är således väldigt viktigt, men är tyvärr något som många arbetsgivare lägger över på medarbetarna. I själva verkar handlar det om att ledningen hela tiden måste arbeta aktivt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Detta är en av samhällets stora utmaningar, och något som Arbetsmiljöverket hela tiden jobbar för. Vår tid har fört med sig en stor ökning av arbetsrelaterade sjukdomar som orsakats av fysisk psykosocial arbetsmiljö, vilket verkligen måste tas på allvar.