När det är dags att renovera fönstren hemma finns det mycket att tänka på. För att skapa ett bra inomhusklimat är det viktigt att välja rätt fönster, och det finns många fönstertyper att välja mellan. Ibland behöver fönstren inte renoveras alls, då kan det räcka med andra åtgärder.

För den som vill anlita ett företag för att göra renoveringen finns Fönsterrenovering Stockholm på https://www.fonsterrenoveringstockholm.se/, som utför gedigen fönsterrenovering och underhåll av gamla fönster. Att renovera fönster kräver att noggrann hänsyn tas till fastighetens utseende, samt fönstrens skick och ålder.

Lär dig mer om fönsterrenovering

Allt fler blir intresserade av fönsterrenovering men det är ett pilligt arbete som kräver rätt verktyg och mycket tålamod. Särskilt när huset som ska renoveras har många fönster. Fönstren har fönsterbågar som består av trä, indelat i inner- och ytterbågar. Om det är ett äldre fönster kan det bara ha en ytterbåge. Fönsterglaset hålls på plats av spröjsar. När fönstret är rikt spröjsat kan det bli många kanter och sidor som måste skrapas och kittas skriver Göteborgs-Posten.

För att renovera ett fönster är det viktigt att först läsa på ordentligt och fråga om råd, till exempel i byggnadsvårdsbutiker. Med rätt redskap och bra material kommer resultatet bli lyckat. Gamla fönster behöver varsam renovering då det ursprungliga måste bevaras i så hög grad som möjligt. Även om fönstren vid en första anblick kan se ut att vara slitna så är de ofta i bättre skick än vad de kan ge sken av. Fönsterbågarna är framställda av kärnvirke som är särskilt utvalt, vilket resulterar i att de tål slitage på grund av väder och vind. Många äldre hus har måttbeställda fönster med särskilda särdrag, vilket kan göra att de är oersättliga för att behålla husets karaktär. Om de ersätts med nyproducerade fönster blir intrycket ett helt annat. Det går förstås att köpa specialbeställda nya fönster, men det blir mycket dyrare än att renovera de gamla.