Är du i full färd med att renovera din villa? En frånluftsvärmepump kan ge många fördelar, bland annat ekonomiskt. Den passar särskilt väl i mindre fritidshus och villor som har väggar med god isolering.

En frånluftsvärmepump från https://e-klok.se/luftvatten-franluft/franluft ger dig ett bra system för ditt varmvatten och husets uppvärmning. Systemet fungerar för båda och sparar därför plats. Med dess verkningsfulla inverterstyrning får du en rejäl värmeeffekt i förhållande till priset.

Ekonomiska fördelar

värmepumpBranschorganisationen Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen har nyligen meddelat att år 2020 var ett positivt årtal vad gäller värmepumpar. Försäljningen för dessa ökade med nio procent jämfört med föregående år. Orsaken sägs vara att värmepumpsköparna väljer luft-vatten över bergvärme, då det sistnämnda innebär långa handläggningstider där det är svårt att få borrtillstånd. Försäljningen av frånluftsvärmepumpar har ökat till en rekordnivå under 2020 sedan förra årets nedgång.

Robin Carlander och Lina Strandäng bor i en villa i Tumle tillsammans med sina barn. Med modern standard, isolerglas och tjocka väggar i huset har de valt att värma sin bostad med vattenburen golvvärme och en frånluftsvärmepump. Trots att de är en vanlig familj utan större förmögenhet har de tack vare smarta val angående uppvärmning och annat kunna bygga ett nytt hus som passar dem, med stor bekvämlighet och vacker utsikt.

Bra uppvärmningsalternativ

Med smarta knep går det lätt att effektivisera uppvärmningen i din villa. Robert Werner har lyckats halvera sina energikostnader, trots att familjen har spaanläggning med jacuzzi och bastu. Med två luftvärmepumpar och en vedkamin som främst används för ”myseldning” har familjen Werner fått ner sin energianvändning till under 12 000 kilowattimmar varje år. Detta är hälften jämfört med tidigare husägare. Ett av knepen är att optimera husets termik genom att sprida luftvärmen genom bostaden så effektivt det går. Huset är tillbyggt och har många vrår och vinklar, men Robert har lyckats lösa detta genom att installera en fläkt och ett kanalsystem som fördelar värmen genom huset. En avluftskanal leder frånluftsvärmen från huset till värmepumpen och fungerar som en egen hemmabyggd frånluftsvärmepump.

För den som inte vill lägga ner mycket tid på egna hemmabyggen finns möjligheten att i stället välja en egen frånluftsvärmepump från en återförsäljare, vilket sparar mycket tid och samtidigt ger ekonomiska fördelar. Luften i huset återanvänds vilket är klimatvänligt, samtidigt som pumpen inte kräver mycket underhåll.