Är det rätt eller fel att köpa städhjälp? Det är en fråga vars svar har skiftet över tid. De senaste åren har det blivit allt vanligare att köpa hjälp med städning, tvätt, fönsterputs, barnpassning med mera. Den utlösande faktorn för denna förändring har varit införandet av RUT-avdrag, som gör att det går att dra av en del av kostnaden för arbetet på skatten.

Man skulle kunna tro att ett avdrag av denna typ bara skulle utnyttjas av stressade konsulter i storstäderna, men faktum är att avdraget, och köp av städtjänster, även är mycket populära i Dalarna, även om siffrorna varierar kraftigt från kommun till kommun. Så här skriver Dalademokraten:

[D]et är rut-arbetena som ökar i Dalarnas län. Antalet företag som säljer hushållsnära tjänster (rut-arbeten), har ökat med 29 företag sedan föregående års mätning. I Borlänge är ökningen marginell, med ett företag, men i Falun har siffran ökat med så mycket som 14 företag. Företagsblomstringen tyder på att allt fler betalar för rengöring, underhåll och tvätt.

Dalademokraten 25 juli 2012

Hur mycket rör det sig om?

I Sverige som helhet betalar Skatteverket ut en miljard kronor till de som använt bidragen. I Dalarna handlar det om 214,2 miljoner kronor, men i den summan ingår även pengarna för ROT-avdragen, som är flera gånger större. I Sverige som helhet är det ungefär en åttondel av hela ROT- och RUT-kakan som går till RUT. Om relationen är densamma i Dalarna så borde statens kostnad för masarnas och kullornas städtjänster vara ungefär 25 miljoner kronor. De närmaste åren kommer denna summa dock troligen att öka, liksom antalet städfirmor i Dalarna.